T.C.
YOZGAT VALİLİĞİ
Özel Kalem Müdürlüğü
 
 
 
Sayı   :
40563887-010.06.01-E.520
10/01/2017
Konu :
Sigara Yasağının Denetlenmesi
 
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
 
 
İlgi :
a) Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında 07.11.1996 tarih ve 4207 Sayılı Kanun.
b) Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2009/13 sayılı Genelgesi.
 

GENELGE (2017/1)


 
          Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için gençleri kötü alışkanlıklardan korumak üzere
çalışmalar yapmak en önemli görevlerimizdendir.
 
            Bu çerçevede, ilgi (b) düzenleme ile kapalı mekanlarda sigara içilmesi yasaktır. Bu
düzenlemeyi Yozgat’ta harfiyen yerine getirerek, gerektiğinde yasal cezaları uygulamak
konusunda çekinilmeyecektir.
 
            Öncelikle kamu görevlileri bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek, topluma örnek
olunacak ve umuma açık kapalı mekanlarda yasağa uymayanlar hakkında gerekli cezai
işlemler yapılacaktır.
 
            Her üç ayda bir İlçe Kaymakamları ve merkezde Halk Sağlığı Müdürlüğü yapılan
denetimler ve uygulanan  cezai yaptırımlar konusunda Valilik Makamına bilgi vereceklerdir.
 
            Denetime giden ekipler herhangi bir engelleme veya saldırıya karşı güvenlik
birimlerinden yardım isteyecek ve bu talep derhal yerine getirecektir.
 
             Emrin ifasını ve herhangi aksamaya mahal verilmemesini önemle rica ederim.
 
 
 
                        Kemal YURTNAÇ
                        Vali